Vedení klubu

SK Podlužan Prušánky z.s.

Adresa:

Sportovní č. 139
Prušánky 696 21

IČO: 47375744
Bankovní spojení: 1440386319/0800

Právní forma a účel: Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka č.2703

Spolek je organizací, která zastupuje ušlechtilé zájmy svých členů při provozování a podpoře tělovýchovy v Prušánkách. 2. Základním posláním Spolku je: a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže; c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností; d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá; e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve Spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu vůbec; f) hájit zájmy sdružených oddílů organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např.. ČUS, sportovními svazy, apod.) i jednotlivci.

Statutární orgán, kontaktní osoba: 

Ing. Taťána Šeráková, BA (Hons), MSc.
Předseda Výkonného výboru

E-mail: tatana.serakova01@gmail.com